Lifecoaching

Wat is Lifecoaching?

 

Lifecoaching is een nieuwe variant van coachen met als doel het levensgeluk te vergroten. Een ‘personel coach’ die je hele leven onder de loep neemt. Als Lifecoach onderzoek, stimuleer en inspireer ik mensen die op zoek zijn naar zelfkennis en innerlijke vrijheid.

 

Wat doet lifecoaching voor jou?

Lifecoaching geeft je inzicht in vragen als; ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’ Deze inzichten creëren steeds meer geluk voor jezelf en je omgeving. Een Lifecoach begeleidt, stimuleert en inspireert jou in je ontwikkeling. Je krijgt inzicht in je levensbalans, je levensdoelen en je verlangens. Hierbij gebruik ik verschillende instrumenten uit mijn coachingkoffer. Een Lifecoach kan, tot op een zekere hoogte, ook een goede therapeutische ondersteuning geven. Het kan ook voorkomen dat een Lifecoach iemand doorstuurt naar een therapeut.

 

Interesse?

Neem contact met mij op voor een afspraak of een vraag.

 

Wie ben ik?

Hoe is je levensweg tot nu toe gelopen? Welke ervaringen hebben je gevormd? Hoe sta je in het leven in verhouding met je omgeving, relaties, werk etc. Oftewel, wat heeft er voor gezorgd dat je nu bent wie je bent. Nog belangrijker, is dat wie je wilt zijn?

Wat wil ik?

Wat wil je werkelijk in je leven? Wat zijn je behoeftes? Waar ligt je passie? Wat is je zielsverlangen? Verlangens van het ‘Zelf’ zijn in feite uitingen van onze diepste levensopdrachten. Het zijn boodschappen die ons hart vertellen wat we in ons leven het beste kunnen doen. Als we deze aanwijzingen opvolgen, scheppen we steeds meer geluk voor onszelf en onze omgeving en genieten we van een voortdurende persoonlijke groei.

Wat kan ik?

Waar liggen je talenten? Waar kun jij je leven aanpassen, veranderen en inrichten zodat je levensdroom en levensenergie ruimte krijgt om te groeien? Samen met een Lifecoach kunnen inzichten uitgroeien tot beslissingen. Iemand kan besluiten om zijn leven anders in te richten, of te ontwerpen naar een leven wat bij zijn ‘zelf’ past.