50) { $melding = "SVP aangeven via welke weg je op deze website bent gekomen?"; $check = ""; } if(empty($contact)) { $melding = "SVP aangeven hoe ik contact met je op mag nemen..."; $check = ""; } if(strlen($email) > 40 or substr_count($email, "@")!=1 or substr_count($email, ".") < 1) { $melding = "SVP je e-mailadres invullen..."; $check = ""; } if(empty($telefoon) or strlen($telefoon) > 50) { $melding = "SVP je telefoonnummer invullen..."; $check = ""; } if(empty($naam) or strlen($naam) > 50) { $melding = "SVP je naam invullen..."; $check = ""; } if($check == "OK") { // verstuur e-mail $to_mail = "info@reginalifecoach.nl"; //$to_mail = "robdiego@xs4all.nl"; $mail_subject = "www.reginalifecoach.nl - contactformulier"; $mail_body = "Naam: ".$naam."\n". "Straat/huisnummer: ".$straatnr."\n". "Postcode/woonplaats: ".$pcplaats."\n". "Telefoon: ".$telefoon."\n". "E-mailadres: ".$email."\n\n". "Bericht: ".$bericht."\n\n". "Hoe contact opnemen: ".$contact."\n\n". "Hoe op de site terecht gekomen: ".$hoe; mail("$to_mail","$mail_subject","$mail_body", "From: $email"); // redirect naar bedankt-pagina header("Location: bedankt.php"); } } ?> Regina Potma: Contact

Contact

Contact

 

Heb je interesse? Neem contact met mij op voor een afspraak of een vraag.

Kom in contact met jezelf, kom in balans met jezelf.

 

Naam

Straat/huisnummer

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Bericht

Neem contact met mij op

Via welke weg ben je op deze website gekomen?

Regina Potma

Tweede Jan van der Heijdenstraat 24 hs • 1073 VJ Amsterdam • Tel.: 06 47394504 • E-mail: inbalans@reginalifecoach.nl