Gezins- en Kindercoaching

Waarom een Gezins- en kindercoach?

 

Staan kinderen van deze tijd anders in het leven dan de kinderen van vroeger? Die kans is groot, gezien de snelle veranderingen in de maatschappij. Het is dan ook een uitdagende taak om als ouder van nu te voorzien in de behoeften en wensen van het kind en van onszelf. Immers is de ouder van nu ook veranderd. De authentieke opvoeding blijkt niet altijd meer te passen in onze diverse gezins situaties. Elk kind, elk ouder en gezin heeft behoefte aan een eigen aanpak, een passende vorm, gericht op alle individuen in het gezin, groot en klein.

 

Wat betekent een gezinscoach voor jou?

Als gezins- en kindercoach ondersteun en stimuleer ik de zoektocht naar een harmonische vorm waar ouder en kind zich optimaal kunnen ontwikkelen, elkaar inspireren en er speelruimte is om liefdevol op te groeien. Dat doe ik door middel van coaching gesprekken met de ouder, praktische ondersteuning over het groei- en ontwikkelproces van het kind van 0 tot volwassen, en de Reversie Methode. Deze methode richt zich op de 12 basisbehoeften van een mens en de negen ontwikkelingsstadia van het kind in het enneagram. De Reversie methode gaat terug naar het kind in de ouder en geeft op liefdevolle wijze een duidelijk beeld van het gedrag waar het kind op reageert. Vervolgens geeft het inzicht in hoe de ouder dit gedrag zelf kan veranderen, door zelfinzicht en zelfsturing.

 

Interesse?

Neem contact met mij op voor een afspraak of vraag.

 

Een kind in deze tijd leeft vanuit zijn gevoel, iets wat volwassenen en ouders wel eens vergeten.

 

Enneagram

Het enneagram bestaat uit een circel, een hexagram, een driehoek en snijpunten. Het telt negen punten die overeenkomen met de negen ontwikkelingsstadia van het kind tot volwassenen. Elk punt heeft een specifieke energie. Deze energie vind je terug in het gedrag van het kind als het zich in dat specifieke ontwikkelingsstadium bevindt.

 

Het enneagram is een veelzijdig model, het wordt als psychologisch model gebruikt uitgaande van negen karaktertypen. Het wordt ook gebruikt als procesmodel. Het kan ons in ieder proces laten zien waar we op een bepaald moment staan en wat we nodig hebben om verder te komen in onze ontwikkeling. Voor meer informatie of vragen hierover kun je contact opnemen.